بازار بزرگ تهران بازارچه عودلاجان

آدرس: ایران، استان تهران، شهر تهران، بازار بزرگ تهران، خیابان ۱۵ خرداد، بازارچه عودلاجان، پلاک ۷۱

مشتریان گروه تولیدی اطلس

۰۲۱۳۳۹۱۳۵۶۱
۰۹۱۲۲۳۹۸۸۵۶
Sales@AtlasAluBox.ir

نمایش گفتگو
مشاور فروش