نوشته‌ها

هاردکیس آلومینیومی گیتار

هاردکیس یا کیس آلومینیومی بهترین محفظه برای پیشگیری از ورود ضربه به اجسام حساس است

هاردکیس یا کیس آلومینیومی چیست؟

جعبه‌های ساز هاردکیس یا کیس آلومینیومی محسوب می‌شوند.

هاردکیس پوشش یا جعبه ای است که برای محافظت از وسایل و تجهیزات حساس در هنگام جابه‌جایی کاربرد دارد. بسیاری از وسایل در صنعت های مختلف هستند که در صورت ضربه خوردن، آسیب می‌بینند و هزینه های جبران ناپذیری به بار می‌آورد. از طرف دیگر، همواره در حال جابجایی هستند و همین موضوع ریسک ضربه خوردن را افزایش می‌دهد. استفاده از محفظه‌های مقاوم تنها را برای محافظت از چنین وسایلی است.

ادامه مطلب

مشتریان گروه تولیدی اطلس

۰۲۱۳۳۹۱۳۵۶۱
۰۹۱۲۲۳۹۸۸۵۶
Sales@AtlasAluBox.ir

نمایش گفتگو
مشاور فروش